Tågmanövrer

Jag
Tåg B närmar sig ett litet stopp, men på grund av skador på loket överkörs han av tåg A, som måste fortsätta. Vi markerar, att järnvägsspåret här är enkelspårigt. Vid hållplatsen avgår en sidospår från huvudspåret, det så kallade blindspåret, till vilken du kan ta tåget från huvudspåret ett tag, men denna gren är kort i det avseendet, att inget av de förbipasserande tågen kan passa helt på det. Hur ska jag gå vidare?, så att A-tåget kunde fortsätta?

tmpef94-1Figur I visar järnvägsspåret nära hållplatsen:

Tåg B går längs huvudspåret i pilens riktning, följt av A-tåget, som måste vidarebefordras. Tåg B, som vi noterade, den rymmer endast en del av sina vagnar på sidospåren. Hur manövrerar, att låta tåg A passera?

Här är lösningen: Tåg B går längs huvudspåret, passerar ingången till ytterkanten. Sedan går det bakåt (baklänges) på denna gren och lämnar så många vagnar där, så mycket som längden på sidospåren tillåter; resten av B-tåget med loket går framåt igen och rör sig långt bortom sidospårets början.

Tåg A följer honom; så snart början på sidospåret har gått, vagnarna på tåg B kvar på sidospåren fäster vid sin sista bil och tåg A tar dem från en återvändsgränd, sedan går det tillbaka med dem, för att ge resten av tåg B tillgång till sidospåren. När på detta sätt huvudspåret framför tåg A töms, de släpper vagnarna från B-tåget från det och det rusar mot stationen med dubbel hastighet. Tåget B med de främre vagnarna går in igen på huvudspåret, fäster vagnar som står på den och glider långsamt bakom A-tåget.

Hitta en annan lösning än! Kunde tåget A delas i två delar istället för B-tåget??

II

På ett något större stopp bredvid huvudspåret finns en icke-blind sidospår, men ansluten i båda ändar med växlar till huvudspåret.

tmp23a4-1Två tåg kommer från två motsatta riktningar. Dessa tåg måste passera vid detta stopp (Lodjur. II). Båda tågen är mycket längre än sidospåren. Hur man korsar dem med minst möjliga manövrer?

III

tmp23a4-2Ett tåg bestående av P, godsvagnar T och personbilar O finns vid stationen med huvudspåret, sidospår och blindspår S, där godsvagnarna T1 står (Lodjur. III). Godsvagnar från tåg T ska placeras på ett blindspår, och T1-vagnarna som står där ska fästas på platsen för de parkerade, mellan O och P.. Vid manövrering är det omöjligt att lämna vagnarna utan lok på huvudlinjen, för ett snabbtåg väntas snart, för vilken huvudspåret måste tömmas så snart signaler tas emot.

IV

tmp915b-1På en dubbelspårad linje, visas i figur IV med raderna AB och CD, godståg bestående av 21 av vagnarna går på AB-banan i pilens riktning. Tåget ska lämna nionde och tolfte vagnarna vid G-godstationen. Hur man gör det med minst antal drag?

V

tmp915b-2På ABCD-linjen finns ett P-ånglok med två vagnar W och W 2 (rys.V). Du bör ändra deras position till motsatsen, så att loket från punkt A till D skulle vara det första, och vagnarna var bakom henne. Det finns en roterande skiva vid punkt T, som rymmer en vagn, men loket passar inte. Använd så få manövrar som möjligt vid lösning.