Tag Archives: mönster

Formeln för förkortad multiplikation

Formeln för förkortad multiplikation

De viktigaste förkortade multiplikationsformlerna.

Formlerna för förkortad multiplikation låter dig utföra beräkningar mycket snabbare.
De vanligaste förkortade multiplikationsformlerna:

(a + b)2 = a2 + 2från + b2