Visar skuggor

Visar skuggor

FORMBARHET

Material:
olika föremål som finns i hallen
svart kartong
penna
sax
lång rulle vitt limpapper
påse eller behållare

Vad borde göras:

1. Berätta för dina barn om den amerikanska och kanadensiska semestern som kallas Groundhog Day, berömd 2. Februari. Groundhog observeras denna dag (de visslar faktiskt) kommer ut från minken, om djuret ser sin skugga och (så vädret blir soligt), detta varar ytterligare sex veckors vinter. såvida inte, innebär att, att våren är nära.

2. Från att rita olika föremål på den svarta kartongen och klippa ut dem, stick sedan i ett slumpmässigt arrangemang på vitt papper.

3. Lägg i början av lektionen alla föremål som du har ritat i en behållare eller påse. Låt var och en av barnen välja ett objekt slumpmässigt och försök att passa det i rätt form på papperet.

4. Låt sedan barnen leka var för sig för att matcha föremålen till streckfigurerna.

Vad mer kan göras:

Spel: Ha kul att matcha skuggorna av föremål till figurerna på papperet.
Lära sig läsa: Se i böckerna för information om Groundhog Day.
Vetenskap: Experimentera med föremålens skuggor. Cirkla objektet med facklan och klockan, hur skuggan ändras beroende på ljusets vinkel och avståndet.