Trapesfält

trapetsfält

Formeln för området för en trapets

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

 

Legend:

P – trapesformat område

a – längden på trapesens ovansida

b – trapezbasens längd

h – längden på höjden sänkt till sidan b

Exempeluppgift:

Beräkna trapetsens area med basen b = 6,5 cm, sidan a = 5,5 cm och höjden h = 2,5 cm

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

P=\frac {(5,5cm+6,5cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {(12cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {30 cm^{2} }{2}

P=15 cm^{2}

Trapesens yta med basen b = 6,5 cm och sidan a = 5,5 cm och höjden h = 2,5 cm, är 15cm²

 

Trapezfält ⇓ Kalkylator

Uppgiftsmönster