Trapezfälträknare

Trapezfälträknare


Data för beräkningar

A= \frac{a+b}{2} \times h


Uppgiftsmönster