En triangelns omkrets

Formeln för omkretsen av en triangel

O = a + b + c

 

Legend:

O – omkretsen av en triangel

a – längden på triangelns bas

b – längden på sidan av triangeln

c – längden på sidan av triangeln

Exempeluppgift:

Beräkna triangelns omkrets med basen a = 10 cm, sida b = 9 cm och sida c = 8 cm

O = a + b + c

O = 10centimeter + 9centimeter +8 centimeter

O = 27 centimeter

 

Omkretsen av en triangel med bas a = 10 cm, sida b = 9 cm och sida c = 8 cm, är 27 cm.

Formeln för omkretsen av en liksidig triangel

O = a + b + c

beräkna omkretsen av en liksidig triangel, som har alla sidor av lika längd. Om vi ​​känner till sidlängden på en liksidig triangel, vi kan skriva ner det, att hans krets är jämställd:

O = a + a + a

O = 3 · a

Uppgiftsmönster