Uppdelningen av uppgifterna efter uppgiftsformen

Uppdelningen av uppgifterna efter uppgiftsformen: statisk och dynamisk

I den inledande fasen av att lära oss förmågan att lösa ordproblem försöker vi, att åtgärden härrör från åtgärdens innehåll, som ska utföras, för att lösa uppgiften. Vi pratar om sådana uppgifter, att de är dynamiska, är en beskrivning av en viss åtgärd. Fraser används, Till exempel: Lägg till, hämtmat, föra, komma, öka etc.. Det var på tallriken 7 äpplen. Mamma lade till en till 6 äpplen. Hur många äpplen finns på tallriken?

I ett senare skede av utbildningen finns det statiska uppgifter som beskriver situationer utan handling, de innebär alltså inte en matematisk operation, som ska utföras.

Det var tulpaner och rosor i vasen, tillsammans 15 blommor. Det fanns tulpaner 7. Hur många rosor som var i vasen?

Det finns också andra uppdelningar av ordproblem, t.ex.. därför att:

• innehåll: verklig och fiktiv,

• dansker: problematisk (som innehåller direkta data, indirekt, ville ha) och problemfri (som innehåller direkta data),

• datalayout i texten: aritmetik och algebraisk,

• lösningsmetod: typisk (lösning med en av de kända metoderna) och ovanligt (på vilken ingen av de tidigare kända lösningsmetoderna kan användas),

• innehållsproblem: stängd (med en eller flera lösningar) och öppna (de matematiska problemen som finns däri är inte helt definierade och möjliggör frihet att lösa dem).