Uppmärksamhet alla! – Huk och stå upp

Uppmärksamhet alla!

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

Roligt 1

1, 2, 3, (lyft upp tre fingrar i tur och ordning)

Se mig i ögonen, (visa dina ögon med fingrarna)

4, 5, 6, (plocka upp fyra i tur och ordning, fem och sex fingrar)

Vi ska inte äta nu; (handväska dina läppar)

7, 8, 9, (plocka upp sju i tur och ordning, åtta och nio fingrar)

Eller att säga något till dig själv, (viska)

Roligt 2

väktare: alla, två, tre…

Ungar: Fyra (rikta öronen), gala (rikta blicken), sex (handväska läpparna).

Huk och stå upp

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

1. Sjung följande låt, anpassa dina gester till de som beskrivs i texten:

Huk och stå upp,

Upp med händerna,

Pomachaj namn,

Rör vid frisyren.

Böj i midjan,

Rör vid golvet. Vänta lite,

Ta tag i benen.

Räkna till fyra,

Räck dig åt sidan med din hand,

Ta en vän och hoppa tillsammans!