Verkliga siffror - problem och svar - 2

Verkliga siffror - uppgifter

Verkliga siffror - uppgifter 2

Verkliga siffror - svar

Verkliga siffror - svar 2