Verkliga siffror - problem och svar - 3

Verkliga siffror - uppgifter

Verkliga siffror - uppgifter 3

Riktiga nummer – svar

Riktiga nummer -  svar 3