Wzór na pole koła

pole kola
pole kola

Wzór na pole powierzchni koła

P = π • r2

Legenda:

P – pole powierzchni koła

π – liczba pi = 3,1415

r – promień koła

Przykładowe zadanie:

Oblicz pole powierzchni koła o promieniu 6 cm.

P = π • r2

P = 3,1415(6cm 6cm)

P = 3,141536 cm2

P = 113,094 cm2

  

pole powierzchni kola
pole powierzchni kola

 

Wzór na pole powierzchni koła

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

Legenda:

P – pole powierzchni koła

π – liczba pi = 3,1415

d – średnica koła

 

Przykładowe zadanie:

Oblicz pole powierzchni koła o średnicy 11 cm.

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 11^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 121}{4}

P=\frac {380,1215}{4}

P=95,030375 cm^{2}

Pole Koła Kalkulator   ⇓

Dodaj komentarz

Wzory Zadania