Pole trapezu

pole trapezu

Wzór na pole powierzchni trapezu

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

 

Legenda:

P – pole powierzchni trapezu

a – długość górnego boku trapezu

b – długość podstawy trapezu

h – długość wysokości opuszczonej na bok b

Przykładowe zadanie:

Oblicz pole powierzchni trapezu o podstawie b=6,5 cm i boku a=5,5 cm i wysokości h=2,5 cm

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

P=\frac {(5,5cm+6,5cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {(12cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {30 cm^{2} }{2}

P=15 cm^{2}

Pole powierzchni trapezu o podstawie b=6,5 cm i boku a=5,5 cm i wysokości h=2,5 cm, wynosi 15cm²

 

Pole Trapezu Kalkulator  ⇓

Wzory Zadania