Pole kwadratu

Pole kwadratu
kwadrat

Wzór na pole kwadratu

         P = = a  a

Legenda:

P – pole kwadratu

a – długość boku kwadratu

 

Przykładowe zadanie:

Oblicz pole kwadratu o długości boku a = 8 cm.

P a² = a · a

P 8 cm • 8 cm

P 64 cm²

Rozwiązanie zadania:

Pole kwadratu o długości boku a = 8 cm, wynosi 64 cm²

Wzory Zadania