Obwód trójkąta

Wzór na obwód trójkąta

O = a + b +c 

 

Legenda:

O – obwód trójkąta

a – długość podstawy trójkąta

b – długość boku trójkąta

c – długość boku trójkąta

Przykładowe zadanie:

Oblicz obwód trójkąta o podstawie a=10 cm i boku b=9cm i boku c=8cm

O a + b +c

O 10cm + 9cm +8 cm

O 27 cm

 

Obwód trójkąta o o podstawie a=10 cm i boku b=9cm i boku c=8cm, wynosi 27cm.

Wzór na obwód trójkąta równobocznego

O = a + b +c 

obliczanie obwodu trójkąta równobocznego, który ma wszystkie boki równej długości. Jeżeli znamy długość boku trójkąta równobocznego, to możemy zapisać, że jego obwód jest równy:

O = a + a +a

O = 3 · a 

Wzory Zadania