Kwadraty z krzyżami

Kwadraty z krzyżami. Kwadraty z obramowaniem można łatwo przeistoczyć w kwadraty z krzyżem lub z czterema krzyżami. W tym celu na przykład dla kwadratu 6X6 rozbijamy kwadrat środkowy 4 X 4 na cztery kwadraty 2 X 2 i przenosimy je ku czterem rogom; obramowanie dzielimy również na cztery części i zestawiamy pośrodku w formie krzyża uważając, by liczby stojące w końcach przekątnej pozostały na przekątnych; otrzymamy wówczas kwadrat magiczny z krzyżem.
Jeśli zaś rozbijemy ten sam podany kwadrat na 9 części i zestawimy je, jak wskazuje rysunek, to otrzymamy kwadrat z czterema krzyżami. Osobliwość takich kwadratów polega na tym, że części wyodrębnione linią grubszą dają oddzielnie od całości pewną sumę magiczną, mianowicie krzyże dają sumę magiczną 111, a figury, które pozostaną po wyjęciu pojedynczego lub poczwórnego krzyża, dają się zestawić w kwadrat z sumą magiczną 74.

Kwadraty magiczne o postępach geometrycznych.
Zasady ogólne budowy kwadratów z postępów nie arytmetycznych, lecz geometrycznych, są identyczne z poprzednimi. Oczywiście zamiast ciągu liczb 1, 2, 3, 4, . . . należy posiłkować się ciągiem wykładników 0, 1, 2, 3, 4 … i zamiast sumy magicznej trzeba mieć na uwadze iloczyn magiczny.