Archiwum kategorii: Matematyka

Kalkulator matematyczny Online

Kalkulator matematyczny Online.

Kalkulator matematyczny – naukowy.

Kalkulator udostępnia podstawowe i zaawansowane funkcje matematyczne przydatne w szkole lub na uczelni. Kalkulator można obsługiwać bezpośrednio z klawiatury, a także za pomocą przycisków myszy.

Funkcje

Aby obliczyć …

Twierdzenie Pitagorasa – Kalkulator

Twierdzenie Pitagorasa – Kalkulator

W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. Zgodnie z oznaczeniami na rysunku obok zachodzi tożsamość.

Geometrycznie oznacza to, że jeżeli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy kwadraty, to suma …

Słynni matematycy

Słynni matematycy

Jacy są najsłynniejsi matematycy i czego dokonali dla tej dziedziny? Oto przedstawiamy 10 najsłynniejszych matematyków i to czego dokonali dla tej dziedziny.

Tales z Miletu żył w latach 620-540 p.n.e. Został on autorem wielu twierdzeń z geometrii. Pierwszym …

Metody rozwiązywania zadań tekstowych

Metody rozwiązywania zadań tekstowych

Rozwiązanie zadania tekstowego polega na znalezieniu sposobu przedstawienia treści w formie matematycznej – zapisanie w postaci działania, kilku działań, ciągu działań po sobie następujących, równania lub nierówności, a następnie na wykonaniu ustalonych operacji matematycznych i podaniu …

Układanie zadań tekstowych przez uczniów

Układanie zadań tekstowych przez uczniów

Aby opanować umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, trzeba znać i rozumieć ich strukturę. Nauczyć się tego można, układając zadania. Umiejętność tę uczniowie powinni zdobywać równolegle z poznawaniem sztuki rozwiązywania zadań. W edukacji elementarnej umiejętność układania zadań …

Podział zadań ze względu na formę zadania

Podział zadań ze względu na formę zadania: statyczne i dynamiczne

W początkowej fazie kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych staramy się, aby z treści działania wynikało działanie, które należy wykonać, aby rozwiązać zadanie. Mówimy o takich zadaniach, że mają charakter dynamiczny, …

Rodzaje zadań tekstowych

Rodzaje zadań tekstowych

Rozróżniamy wiele podziałów zadań, zależnie od przyjętego kryterium, np. struktury -poprawności konstrukcyjnej, warstwy kontekstowej czy mobilności treści, wielości operacji matematycznych, które należy wykonać podczas rozwiązywania, itp. Tu zajmiemy się kilkoma wybranymi kryteriami, uznawanymi za istotne z punktu …

Zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania

Zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania

Wielokrotnie pytałem uczniów i studentów: Co sądzą o własnej umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych? Odpowiedzi zazwyczaj zaskakują. W szkole podstawowej nie mają na ogół problemów z ich rozwiązywaniem. Problem pojawia się później, w gimnazjum i …

Aspekt mnogościowy

Aspekt mnogościowy

Aspekt mnogościowy działań wiąże się z przeliczaniem liczebności zbioru. Przypomnijmy tylko, że w najwcześniejszej fazie kształtowania umiejętności wykonywania działań na liczbach naturalnych, gdy dziecko jest na etapie operacji konkretnych, stosuje się też ilustrację na konkretach. Tym samym, w …