Obwód kwadratu

Obwód kwadratu
kwadrat

Wzór na obwód kwadratu

         O = a + a +a +a = 4  a

Legenda:

O – obwód kwadratu

a – długość boku kwadratu

 

Przykładowe zadanie:

Oblicz obwód kwadratu o długości boku a=6 cm.

O 6 + 6 +6 +6 cm

O 24 cm

lub

O 4 · 6 cm

O 24 cm

Wzory Zadania