Obwód koła

obwod kola

Wzór na obwód koła

         O = 2 · π · r

Legenda:

O – obwód koła

π – liczba pi = 3,1415

r – promień koła

 

Przykładowe zadanie:

Oblicz obwód koła o promieniu 4 cm.

O = 2 · π · r

O = 2 · 3,1415· 4 cm

O = 25,132 cmwzor obwod kola
wzór obwód koła

 

 

 Wzór na obwód koła

Oπ · d

 

Legenda:

O – obwód koła

π – liczba pi = 3,1415

d – średnica koła

 

Przykładowe zadanie:

Oblicz obwód koła o średnicy 9 cm.

O = π · d

O = 3,1415· 9 cm

O = 28,2735 cm

 

Obwód Koła Kalkulator  ⇓

Wzory Zadania