Podział zadań ze względu na formę zadania

Podział zadań ze względu na formę zadania: statyczne i dynamiczne

W początkowej fazie kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych staramy się, aby z treści działania wynikało działanie, które należy wykonać, aby rozwiązać zadanie. Mówimy o takich zadaniach, że mają charakter dynamiczny, są opisem pewnej akcji. Używa się zwrotów, takich jak: dołożyć, zabrać, przynieść, dojść, zwiększyć itp. Na talerzu leżało 7 jabłek. Mama dołożyła jeszcze 6 jabłek. Ile jabłek jest na talerzu?

W dalszej fazie kształcenia pojawiają się zadania statyczne opisujące sytuacje bez akcji, tym samym nie sugerują one operacji matematycznej, którą należy wykonać.

W wazonie były tulipany i róże, razem 15 kwiatów. Tulipanów było 7. Ile róż było w wazonie?

Spotkać można jeszcze inne podziały zadań tekstowych, np. ze względu na:

• treść: realne i fikcyjne,

• dane: problemowe (zawierające dane bezpośrednie, pośrednie, poszukiwane) i bezproblemowe (zawierające dane bezpośrednie),

• układ danych w tekście: arytmetyczne i algebraiczne,

• sposób rozwiązania: typowe (rozwiązanie jednym ze znanych sposobów) i nietypowe (do których nie daje się zastosować żaden z poznanych wcześniej sposobów rozwiązania),

• problemy związane z treścią: zamknięte (z jednym lub wieloma rozwiązaniami) i otwarte (problemy matematyczne w nich zawarte nie są do końca określone i pozwalają na swobodę przy ich rozwiązywaniu).