Pole trójkąta

pole trójkąta

Wzór na pole powierzchni trójkąta

P=\frac {a \cdot h }{2}

 

Legenda:

P – pole powierzchni trójkąta

a – długość podstawy trójkąta

h – długość wysokości opuszczonej na bok a

Przykładowe zadanie:

Oblicz pole powierzchni trójkąta o podstawie a=10 cm i wysokości h=5 cm

P=\frac {a \cdot h }{2}

P=\frac {10cm \cdot 5cm }{2}

P=\frac {50 cm^{2} }{2}

P=25 cm^{2}

Pole powierzchni trójkąta o podstawie a=10 cm i wysokości h=5 cm, wynosi 25cm²

Wzory Zadania