Obvod kruhu

obwod kola

Vzorec pre obvod kruhu

O = 2 · Pi · r

Legenda:

O – obvod kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

r – polomer kruhu

 

Ukážka úlohy:

Vypočítajte obvod kruhu s polomerom 4 cm.

O = 2 · Pi · r

O = 2 · 3,1415· 4 cm

O = 25,132 cmvzor obvodu kolesa
vzor obvodu kruhu

 

 

Vzorec pre obvod kruhu

O = Pi · d

Legenda:

O – obvod kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

d – Priemer kruhu

 

Ukážka úlohy:

Vypočítajte obvod kruhu v priemere 9 cm.

O = Pi · d

O = 3,1415· 9 cm

O = 28,2735 cm

 

Kalkulačka obvodu ⇓

Vzory úloh