Wszystkie wpisy, których autorem jest Pitagoras

Słynni matematycy

Słynni matematycy

Jacy są najsłynniejsi matematycy i czego dokonali dla tej dziedziny? Oto przedstawiamy 10 najsłynniejszych matematyków i to czego dokonali dla tej dziedziny.

Tales z Miletu żył w latach 620-540 p.n.e. Został on autorem …

Metody rozwiązywania zadań tekstowych

Metody rozwiązywania zadań tekstowych

Rozwiązanie zadania tekstowego polega na znalezieniu sposobu przedstawienia treści w formie matematycznej – zapisanie w postaci działania, kilku działań, ciągu działań po sobie następujących, równania lub nierówności, a następnie na wykonaniu …

Układanie zadań tekstowych przez uczniów

Układanie zadań tekstowych przez uczniów

Aby opanować umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, trzeba znać i rozumieć ich strukturę. Nauczyć się tego można, układając zadania. Umiejętność tę uczniowie powinni zdobywać równolegle z poznawaniem sztuki rozwiązywania zadań. W edukacji elementarnej umiejętność układania zadań …

Podział zadań ze względu na formę zadania

Podział zadań ze względu na formę zadania: statyczne i dynamiczne

W początkowej fazie kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych staramy się, aby z treści działania wynikało działanie, które należy wykonać, aby rozwiązać zadanie. Mówimy o takich zadaniach, że mają charakter dynamiczny, …

Rodzaje zadań tekstowych

Rodzaje zadań tekstowych

Rozróżniamy wiele podziałów zadań, zależnie od przyjętego kryterium, np. struktury -poprawności konstrukcyjnej, warstwy kontekstowej czy mobilności treści, wielości operacji matematycznych, które należy wykonać podczas rozwiązywania, itp. Tu zajmiemy się kilkoma wybranymi kryteriami, uznawanymi za istotne z punktu …

Zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania

Zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania

Wielokrotnie pytałem uczniów i studentów: Co sądzą o własnej umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych? Odpowiedzi zazwyczaj zaskakują. W szkole podstawowej nie mają na ogół problemów z ich rozwiązywaniem. Problem pojawia się później, w gimnazjum i …

Aspekt mnogościowy

Aspekt mnogościowy

Aspekt mnogościowy działań wiąże się z przeliczaniem liczebności zbioru. Przypomnijmy tylko, że w najwcześniejszej fazie kształtowania umiejętności wykonywania działań na liczbach naturalnych, gdy dziecko jest na etapie operacji konkretnych, stosuje się też ilustrację na konkretach. Tym samym, w …

Gra geometryczna

Do gry potrzebny jest prostokątny arkusz papieru i jakiekolwiek jednakowe figury geometryczne mające środek symetrii, np. kości domina, pudełka od zapałek, jednakowe monety.
Grają dwie osoby. Losowanie rozstrzyga, kto ma rozpocząć grę. Gracz wylosowany kładzie pierwszy szton w dowolnym miejscu …

Kłopoty sprzedawcy

Pewien sprzedawca zauważył, że zwykła waga szalkowa, którą się posługiwał, ma jedno ramię dłuższe, nie daje więc właściwego ciężaru. Postanowił oczywiście odesłać wagę do naprawy; tak się jednak złożyło, że musiał wpierw jeszcze odważyć kupującemu pewną ilość towaru. Nie chcąc …

Dokładne nastawienie zegara

Nie mam chwilowo zegarka kieszonkowego, jest w naprawie u zegarmistrza, a ścienny mój zegar stanął. Udaję się więc do znajomego, u którego — jak wiem — zegary zawsze doskonale chodzą, czas pewien spędzam u niego i wróciwszy do domu nastawiam …