Bazie na papierze

Bazie na papierze

PLASTYKA

Materiały:
bazie (prawdziwe lub zdjęcia)
czarna i biała farba do malowania palcami
czarna farba tempera
słomki
papier

Co należy zrobić:

1. Jeśli to możliwe, przynieś do sali prawdziwe bazie. Jednak możesz także użyć przedstawiających je zdjęć.

2. Nałóż trochę czarnej farby tempery w dolnej części każdego z arkuszy. Poproś dzieci, aby dmuchały na farbę przez słomki, tworząc długą linię.

3. Jeśli to konieczne, pomóż dzieciom w tym zadaniu, przekrzywiając arkusz pod odpowiednim kątem.

4. Zmieszaj czarną i białą farbę do malowania palcami, otrzymując szary kolor. Zachęć dzieci do stawiania na papierze odcisków kciuka i tworzenia w ten sposób wizerunków główek bazi. Uwaga: Niektóre dzieci wolą używać palca wskazującego zamiast kciuka.

Wierszyk:

Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?.