Brodacz

Brodacz

GESTY, PIOSENKI i WIERSZYK!

Materiały:
biały puszysty materiał
nożyczki
gumka
karty do gry
flamastry
8 małych rzepów

Co należy zrobić:

1. Wytnij długą brodę z białego puszystego materiału. Niech sięga dzieciom do pasa. Wykonaj taką brodę dla każdego z malców.

2. Na górze każdej brody wszyj gumkę, aby dzieci mogły je sobie zakładać na głowę.

3. Narysuj lub odbij na ksero wizerunki dwóch sów, jednej kury, pięciu skowronków i jednej sroki (dla każdego z dzieci), umieszczając je na kartach do gry i odpowiednio skalując wizerunki ptaków.

4. Wytnij rysunki ptaków. Na ich odwrocie umieść rzepy.

5. Równomiernie poprzyczepiaj ptaki do brody, a potem w odpowiednich miejscach materiału poprzyszywaj rzepy.

6. Naucz dzieci następującego limeryku autorstwa Edwarda Leara w przekładzie Roberta Stillera. Wybierz dziesięcioro dzieci do odegrania treści wiersza.

Był pewien brodacz w Barodzie, (na środek sali wychodzi człowiek z brodą)

Który rzekł: (człowiek drapie się po brodzie)

„To już nie w modzie! (brodacz wygląda na niezadowolonego i potrząsa palcem wskazującym)

Dwie sowy, kwoka,

Pięć skowronków i sroka, (dziewięcioro dzieci kolejno wychodzi na środek sali, machając rękami)

Wszystko gnieździ się w mojej brodzie!” (dzieci umieszczają karty z wizerunkami ptaków na brodzie)

Co jeszcze można zrobić:

Plastyka: Pokaż dzieciom dużą reprodukcję obrazu „Stary człowiek z brodą” pędzla Pablo Picasso.

Język: Przeczytajcie kilka innych limeryków Edwarda Leara.