Co widzi strach na wróble? (rebus)

Co widzi strach na wróble? (rebus)

JĘZYK I NAUKA CZYTANIA

Materiały:
rysunek twarzy stracha na wróble
flamaster
paski z zapisanymi zdaniami
kserokopiarka
gilotyna do papieru
kredki świecowe
karton
laminat
nożyczki
maszyna do bindowania (opcjonalnie)

Co należy zrobić:

1.    Wytnij papierowy pasek ze słowami: „Strach na wróble widzi_

W miejscu słów „strach na wróble” wstaw rysunek twarzy stracha.

2.    Wykonaj kserokopie tego zdania i potnij je na paski o rozmiarach 8 x 30 cm.

3.    Rozdaj dzieciom paski i poproś o pokolorowanie twarzy stracha na wróble.

4.    Pokazuj dzieciom kolejne słowa w zdaniu podczas jego powtarzania przez całą grupę.

5.    Daj każdemu z dzieci jeden pasek i zachęć malców do pokolorowania stracha na wróble i wykonania rysunku uzupełniającego zdanie.

6.    Jeżeli dziecko potrafi samodzielnie podpisać swój rysunek, pozwól mu to zrobić. Jeśli potrzebuje pomocy, zapisz pod rysunkiem odpowiedź malca.

7.    Wykonaj z kartonu okładki o rozmiarach około 8 x 30 cm. Wydrukuj na nich tytuł: „(Rysunek stracha na wróble) widzi”.

8.    Zalaminuj okładki i je wytnij.

9.    Zbierz wszystkie strony, zbinduj je i obłóż. Umieść gotową książeczkę w miejscu dostępnym dla wszystkich przedszkolaków.