Części kwiatka

Części kwiatka

JĘZYK I NAUKA CZYTANIA

Materiały:
aktówka
materiał do laminowania
rzepy
flamastry

Co należy zrobić:

1. Narysuj na papierowej aktówce duży obrazek rośliny.

2. Zalaminuj aktówkę. Umieść kawałki rzepa na różnych częściach rośliny.

3. Wykonaj etykietki z nazwami poszczególnych części: korzeń, łodyga, liść, płatek, owoc itp.

4. Zalaminuj etykietki i umieść na ich odwrocie rzepy.

5. Możesz też opisać różne części kwiatu.