Dzienniczek zdrowego serca

Dzienniczek zdrowego serca

NAUKA

Materiały:
duży arkusz papieru
flamaster
przyrządy do ćwiczeń
płyty CD z muzyką dla dzieci
notatniki (po jednym dla każdego z dzieci)

Co należy zrobić:

1. Na początku zajęć zadaj malcom pytanie dnia: „Co to znaczy być zdrowym?”.

2. Niech każde z dzieci spróbuje odpowiedzieć.

3. Zapisz odpowiedzi na dużym arkuszu i powieś go w sali.

4. Odwołaj się do odpowiedzi dotyczących ćwiczeń fizycznych, aby podtrzymać rozmowę.

5. Porozmawiajcie o tym, co dzieci mogą robić w szkole, aby być aktywne i mieć zdrowe serce. Zaplanuj odnotowywanie ćwiczeń fizycznych wykonywanych przez dzieci w indywidualnych „Dzienniczkach zdrowego serca”.

6. Zaproponuj malcom korzystanie z różnych przyrządów do ćwiczeń.

7. Co tydzień zmieniaj proponowane przyrządy, aby zapobiec znudzeniu.

Puszczaj malcom muzykę i filmy z ćwiczeniami.

8. Niech po każdej sesji treningowej dzieci zapisują swoje osiągnięcia w „Dzienniczkach”.

9. Codziennie wykorzystuj niektóre z tych dzienniczków do przypominania ćwiczeń. Pytaj grupę, kto chciałby podzielić się swoimi zapiskami.

10. Wspieraj wysiłki dzieci za pomocą pochwał i zachęcania.

Co jeszcze można zrobić:

Odgrywanie ról: Zmień część sali w gabinet lekarza. Zachęć malców, aby po skończeniu ćwiczeń udawali się do „gabinetu”, gdzie „lekarz” ich osłucha, zważy, zmierzy itp.

Relacja z domem: Przekaż „Dzienniczki” rodzicom, aby mogli zapisywać w nich ćwiczenia wykonywane przez dziecko w domu.