Lew czy owieczka?

Lew czy owieczka?

ZAJĘCIA W GRUPIE

Materiały:
tektura
drukarka lub flamaster
zdjęcie lwa
zdjęcie owieczki
karta z imieniem dla każdego z dzieci
segregator z kieszonkami

Co należy zrobić:

1. Wydrukuj na kawałku tektury pytanie: „Czym wolałbyś być?”. Na osobnych kartach zapisz słowa „lwem” i „owieczką”. Obok słów naklej zdjęcia odpowiednich zwierząt.

2. Pod każdą z opcji stwórz kolumnę przeznaczoną na głosy dzieci.

3. Umieść kartę z pytaniem w górnym rzędzie kieszonek segregatora.

4. Daj każdemu z dzieci kartę z imieniem. Poproś malców, aby umieścili swoje karty w wybranej kolumnie, odpowiadającej ich preferencjom.

5. Policz odpowiedzi i podyskutuj z dziećmi o przyczynach ich wyboru.