Nasz wiosenny spacer

Nasz wiosenny spacer

ZABAWA NA DWORZE

Materiały:
długi sznur
aparat fotograficzny polaroid
szkła powiększające
lornetki
duża papierowa torba
duży arkusz
długopis

Co należy zrobić:

1. Przed wyjściem z sali, wyjaśnij dzieciom, w jaki sposób możemy szukać śladów wiosny. Rozdaj malcom szkła powiększające i lornetki. Powiedz, że będziesz nieść dużą torbę, do której dzieci będą mogły wkładać znalezione przedmioty.

2. Porozmawiajcie o zmysłach. Powiedz malcom, żeby podczas spaceru zwracali uwagę na docierające do nich bodźce zmysłowe, aby po powrocie móc razem stworzyć relację z wycieczki.

3. Wybierzcie się na spacer.

4. Po powrocie zachęć dzieci do opowiadania o tym, co widziały, słyszały, czuły itp. Zapisuj wszystkie informacje.

5. Przeczytaj malcom zapisane relacje. Spytaj, czy chcieliby coś dodać.

6. Zachęć dzieci do zilustrowania swojej opowieści.

7. Powieś na ścianie wspólnie stworzoną relację ze spaceru i otocz ją rysunkami oraz znalezionymi wiosennymi przedmiotami.

Pojemnik na deszcz

NAUKA

Materiały:
duży przezroczysty plastikowy pojemnik
niezmywalny flamaster

Co należy zrobić:

1. Podczas zabawy na dworze ustawcie przed budynkiem duży plastikowy pojemnik do łapania deszczówki.

2. Poproś dzieci, aby spróbowały przewidzieć, ilu deszczowych dni będzie trzeba, aby wypełnić pojemnik.

3. Po każdym deszczu zaznaczajcie poziom wody w pojemniku za pomocą niezmywalnego flamastra.