Pójdziemy na sanki

Pójdziemy na sanki

GESTY, PIOSENKI I WIERSZYKI

Materiały: brak

Co należy zrobić:

1. Zaśpiewajcie następującą piosenkę na melodię „Pojedziemy na łów”:

Pójdziemy na sanki, sanki,
Towarzyszu mój.
Chwyćmy, chwyćmy za sznurki,
Pędźmy śmiało wprost z górki,
Towarzyszu mój.

Brrr, jak zimno

GESTY, PIOSENKI I WIERSZYKI

Materiały: brak Co należy zrobić:

1. Zaśpiewaj następującą piosenkę na melodię „Panie Janie”:

Brrr, jak zimno,
Brrr, jak zimno,
Na dworze, na dworze.
Wszystko już zamarzło,
Rzeka, staw, jezioro I morze… i morze.