Prosta, odcinek, długość odcinka

Odcinek o końcach a, b oznaczamy przez ab. Długość odcinka ab jest równa odległości punktu a od punktu b i oznaczamy ją ab.

Jeśli L jest prostą i  a∈L  oraz b∈ L, to  ab⊂ L.

Prosta, odcinek, długość odcinka