Vzorec pre pole kruhov

pole kolieska
pole kolieska

Vzorec pre plochu kruhu

P = Pi • r2

Legenda:

P – plocha kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

r – polomer kruhu

Ukážka úlohy:

Vypočítajte plochu kruhu s polomerom 6 cm.

P = Pi • r2

P = 3,1415(6cm 6cm)

P = 3,141536 cm2

P = 113,094 cm2

  

plocha kruhu
plocha kruhu

 

Vzorec pre plochu kruhu

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

Legenda:

P – plocha kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

d – Priemer kruhu

 

Ukážka úlohy:

Vypočítajte plochu kruhu s priemerom 11 cm.

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 11^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 121}{4}

P=\frac {380,1215}{4}

P=95,030375 cm^{2}

Kruhové pole ⇓ Kalkulačka

Zanechať Odpoveď

Vzory úloh