Słuchajcie wszyscy! Wzywamy ochotników

Słuchajcie wszyscy! Wzywamy ochotników

Materiały:
papier
komputer
kolorowa drukarka

Co należy zrobić:

1.    Przygotuj kolorową, rzucającą się w oczy ulotkę zachęcającą rodziców do angażowania się na ochotnika w dzielenie się z dziećmi czasem, talentem i wiedzą.

2.    Stwórz listę różnych kategorii umiejętności i ciekawych opcji pomocy.
Przykładowo, rodzice mogą pomagać w kąciku kulinarnym, zapoznawać malców z różnymi rodzajami hobby, uczyć gry na instrumencie, uczyć szycia lub szydełkowania, czytać bądź opowiadać bajki, spacerować z dziećmi na łonie natury, pokazywać nowe zabawy, demonstrować tajniki stolarstwa, uczyć obcego języka itd.

3.    Szczególnie warto zaangażować w takie przedsięwzięcie osoby starsze, tworząc międzypokoleniowe projekty.