Stojąca żaglówka

Stojąca żaglówka

PLASTYKA

Materiały:
tektura do wykonania szablonu
ołówek
nożyczki
biały arkusz o rozmiarach 30 x 45 cm
flamastry
biały klej

Co należy zrobić:

1.    Narysuj na tekturze i wytnij prosty kształt żaglówki.

2.    Złóż na pół arkusz o rozmiarach 30 x 45 cm.

3.    Pomóż dzieciom odrysować zarys żaglówki na złożonym papierze. Niech zagięcie znajdzie się pod dnem żaglówki.

4.    Wytnijcie podwójny kształt, nie przecinając papieru na zgięciu.

5.    Zachęć dzieci do pokolorowania i ozdobienia swoich żaglówek za pomocą flamastrów.

6.    Niech malcy pokolorują wodę na niebiesko. Poproś ich, aby w taki sam sposób pokolorowali odwrotną stronę rysunku.

7.    Sklejcie obie warstwy rysunku na poziomie flagi na szczycie masztu.

8.    Pokaż dzieciom, w jaki sposób zagiąć biały obszar pod paskiem przedstawiającym wodę, aby stworzyć podstawę, na której żaglówka będzie mogła stać.

Co jeszcze można zrobić:

Poproś dzieci, aby przyniosły z domu zabawkowe łódki, statki i żaglówki. Urządźcie wielki pokaz lub regaty.

Odgrywanie ról: Przebierzcie się za marynarzy.

Zajęcia w grupie: Pokaż dzieciom zdjęcia i rysunki różnych rodzajów łodzi i statków – łodzie wiosłowych, statków pirackich, jachtów, statków towarowych, żaglowców itp. Porozmawiajcie o tym, co wprawia różne statki w ruch.