Stwórz drzewo genealogiczne

Stwórz drzewo genealogiczne

PLASTYKA

Materiały:
kserokopie zdjęć wszystkich dzieci
kserokopie zdjęć członków rodziny poszczególnych dzieci
duży biały arkusz (o rozmiarach co najmniej metr na metr)
zielona farba
gąbki
klej
flamastry piszące po powierzchni pomalowanej farbą

Co należy zrobić:

1.    Wykonaj kserokopie zdjęć dzieci i członków ich rodzin.

2.    Zachęć malców do wspólnego pomalowania arkusza zieloną farbą przy pomocy gąbek.

3.    Kiedy farba wyschnie, wytnij z pomalowanego arkusza sylwetkę drzewa i przyklej do niego zdjęcia poszczególnych dzieci.

4.    Poproś malców, aby odszukali swoje zdjęcia i je podpisali (pomóż im, jeśli okaże się to konieczne).

5.    Pozwól im przykleić obok swoich zdjęć fotografie przedstawiające członków ich rodzin.

Co jeszcze można zrobić:

Niech dzieci do pomalowania arkusza zamiast gąbek użyją swoich dłoni.