Tańczące dżdżownice

Tańczące dżdżownice

PLASTYKA

Materiały:
kawałki sznurka o długości od 25 do 35 cm
farba
blaszane foremki lub puszki
karton lub papier do rysowania

Co należy zrobić:

1. Zawiąż supeł na końcu każdego ze sznurków.

2. Zachęć dzieci do chwycenia za supełki i sprawienia, aby tak wykonane „dżdżownice* tańczyły w farbie.

3. Pokaż malcom, jak położyć zmoczone w farbie sznurki na kawałku papieru, supełek układając poza arkuszem. Jeżeli chcesz, możesz użyć brązowego papieru, który będzie udawał ziemię.

4. Poproś dzieci, aby ostrożnie złożyły arkusze na pół.

5. Przytrzymajcie złożone arkusze i delikatnie wyciągnijcie sznurki.

6. Rozłóżcie arkusze, aby obejrzeć uzyskane wzory.

7. Niech dzieci powtórzą to ćwiczenie z różnymi kolorami farby, aż cały arkusz zapełni się wzorami.

Co jeszcze można zrobić:

Przypomnij dzieciom, że użycie do tej zabawy prawdziwych dżdżownic byłoby niewłaściwe.

Nauka: Przynieś do sali prawdziwe dżdżownice w słoiku z ziemią, aby dzieci mogły je pooglądać.