Wiadro śnieżek – Zabawa pingwinów

Wiadro śnieżek

MATEMATYKA

Materiały:
duże wiadro lub inny pojemnik nie przepuszczający wody
mniejsze wiaderko
śnieg

Co należy zrobić:

1. Ulep śnieżkę i włóż ją do dużego wiadra. Potem poproś dzieci, aby spróbowały zgadnąć, ilu śnieżek potrzeba do napełnienia wiadra.

2. Razem wkładajcie kolejne śnieżki do wiadra, głośno je licząc.

3. Powtórzcie to z małym wiaderkiem.

4. Spytaj dzieci, dlaczego w pierwszym wiadrze mieści się więcej śnieżek niż w drugim. Porozmawiajcie o odpowiedziach dzieci.

5. Możesz także napełnić wiadro bardzo dużymi, a potem bardzo małymi śnieżkami. Poproś malców, aby wytłumaczyli, dlaczego w tym drugim przypadku w wiadrze mieści się znacznie więcej śnieżek.

Zabawa pingwinów

MATEMATYKA

Materiały:
segregator z kieszonkami
tektura
zdjęcia pingwinów wycięte z czasopism lub znalezione w Internecie
flamaster
arkusze kartonu o rozmiarach około 30 x 45 cm
klej w sztyfcie
przyrząd do laminowania
nożyczki

Co należy zrobić:

1. Wykonaj z tektury kartę nagłówkową i umieść ją w górnym rzędzie kieszonek w segregatorze. Zapisz na niej nazwę zabawy oraz polecenie: „Rozwiąż działania na kartach z pingwinem i umieść je pod prawidłowymi wynikami”.

2. Umieść po lewej stronie segregatora rysunek pingwina z cyfrą 9, a po prawej rysunek pingwina z liczbą 10, tworząc dwie kolumny.

3. Wykonaj zestaw tekturowych kart z pingwinami. Na ich brzuszkach zostaw miejsce na wpisanie matematycznych działań.

4. Na połowie kart zapisz działania, których wynik wynosi 9, a na drugiej połowie działania, których wynik wynosi 10.

5. jeśli chcesz, wykonaj z arkuszy kartonu teczki, w których schowacie poszczególne elementy.

6. jeśli to możliwe, użyj kolorowego skanera do wykonania pomniejszonych wydruków rozwiązanego zadania, pokazujących pingwiny umieszczone pod właściwymi wynikami.

7. Przyklej kolorowy wydruk z tyłu teczki.

8. Zalaminuj i wytnij kartę nagłówkową, karty z pingwinami oraz teczkę.

9. Pokaż dzieciom jedną z kart. Poproś ochotnika o przyjrzenie się równaniu i podanie odpowiedzi.

10. Umieść kartę w segregatorze pod właściwym wynikiem.

11. Kontynuujcie zabawę, aż wszystkie karty znajdą się na właściwych miejscach.

12. Połóż segregator w łatwo dostępnym miejscu, aby dzieci mogły do niego wracać i powtarzać sobie działania. Malcy mogą porównywać swoje dzieło z wydrukowanym rozwiązaniem znajdującym się na odwrocie teczki. (Kiedy będziecie pakować karty pod koniec miesiąca, będziecie mogli się upewnić, że żadna z nich nie zginęła).