Wielokąty

Figurą geometryczną nazywamy dowolny zbiór punktów. Wielokątem nazywamy taką figurę geometryczną, w której możemy wyróżnić wierzchołki i boki w taki sposób, że:

1)    żadne dwa boki o wspólnym wierzchołku nie zawierają się w jednej prostej,

2)    żadne dwa boki nie mające wspólnego wierzchołka nie mają punktu wspólnego,

3)    każdy wierzchołek jest częścią wspólną dokładnie dwóch boków.

Przykład. Z przedstawionych na rysunku figur tylko figury F1, F3 są wielokątami.

wielokaty

Wielokąty, których wszystkie kąty wewnętrzne są sobie równe i wszystkie boki są równe nazywamy wielokątami foremnymi.