Zdrowe jedzenie / niezdrowe jedzenie

Zdrowe jedzenie / niezdrowe jedzenie

NAUKA

Materiały:
stare czasopisma
nożyczki
duży papier do umieszczenia na sztaludze
klej

Co należy zrobić:

1. Porozmawiaj z dziećmi o zdrowych i niezdrowych pokarmach. Opowiedz malcom o piramidzie zdrowia i różnych grupach pokarmów. Podaj przykłady zdrowych i niezdrowych produktów.

2. Podziel duży arkusz na dwie kolumny z nagłówkami „Zdrowe jedzenie” i „Niezdrowe jedzenie”.

3. Zachęć dzieci do wycinania obrazków różnych pokarmów ze starych czasopism i przyklejania ich w odpowiednich kolumnach.

4. Rozmawiaj z dziećmi o każdym z tych pokarmów.

5. Jeżeli chcesz, wykonaj niewielkie kopie całej tabeli i pozwól dzieciom samodzielnie je uzupełniać.