Czerwone światło, zielone światło

Czerwone światło, zielone światło

GRY

Materiały:
czarna tektura
czerwony, zielony i żółty celofan
nożyczki
taśma klejąca
latarka

Co należy zrobić:

1. Wytnij prostokąt z czarnej tektury, kształtem przypominający uliczne światła.

2. Wytnij w nim trzy okrągłe otwory, na tyle duże, aby móc przez nie świecić latarką.

3. Zakryj otwory celofanem – górny czerwonym, środkowy żółtym, a dolny zielonym.

4. Zawieś gotowe dzieło pod sufitem, pod półką, na sztaludze itp. Upewnij się, że nic się za nim nie znajduje.

5. Uprzątnij podłogę w sali.

6. Zbierz dzieci w jednym miejscu, zgaś światła i wyjaśnij, że malcy pobawią się w grę o nazwie „Czerwone światło, zielone światło”.

7. Zachęć dzieci do udawania samochodów jeżdżących po sali.

Powiedz, że kiedy zaświecisz latarką przez zielony celofan, malcy powinni ruszyć; widząc podświetlony żółty celofan, powinni zwolnić; natomiast na widok czerwonego światła mają się zatrzymać.

8. Baw się z dziećmi według tych reguł, świecąc na zmianę przez poszczególne otwory zakryte celofanem. Kiedy malcy opanują zasady gry, zróżnicuj tempo zabawy i kolejność następowania po sobie świateł.

Co jeszcze można zrobić:

Plastyka: Umieść w kąciku plastycznym kawałki gąbki oraz farby w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym

Klocki: Uzupełnij kolekcje klocków o zabawkowe światła drogowe.

Odgrywanie ról: Zdobądź dla dzieci odblaskowe kamizelki i znaki STOP.

Nauka: Umieść w kąciku naukowym kolorowy celofan i latarki.