Klasowe flagi

Klasowe flagi

PLASTYKA

Materiały:
polska flaga
rysunki innych flag
mapy
karton
farba
klej
kawałki materiału brokat

Co należy zrobić:

1. Pokaż dzieciom polską flagę. Spytaj malców, czy wiedzą, co to takiego, i do czego służy.

2. Zapoznaj dzieci ze słowem „symbol”. Wyjaśnij, że flaga to symbol kraju.

3. Kontynuuj rozmowę na temat flag. Pokaż dzieciom rysunki innych flag państwowych, a także mapy poszczególnych krajów.

4. Rozdaj dzieciom przybory plastyczne i zachęć wszystkich do stworzenia flagi własnego domu lub przedszkola.

5. Urządź w sali wystawę flag narysowanych przez dzieci.

Co jeszcze można zrobić:

1. Niech cała grupa zagłosuje, która z narysowanych flag ma zostać oficjalnym symbolem waszej grupy. Powieś wybraną flagę na honorowym miejscu, na przykład nad wejściem do sali lub obok flagi państwowej. Stwórz tabelę z liczbą głosów oddanych na poszczególne flagi, aby dzieci mogły dokładnie prześledzić głosowanie. Rozmawiając o wynikach, używajcie takich słów jak „więcej” i „mniej”.