Czy kiedykolwiek wypadł ci ząb?

Czy kiedykolwiek wypadł ci ząb?

MATEMATYKA

Materiały:
tektura
segregator z kieszonkami
flamastry
karta z imieniem dla każdego z dzieci

Co należy zrobić?

1. Przygotuj kartę nagłówkową do umieszczenia w segregatorze, zapisując na niej pytanie: „Czy kiedykolwiek wypadł ci ząb?”. Pod pytaniem umieść rysunek zęba i napisz po jednej stronie słowo „tak”, a po drugiej słowo „nie”, tworząc dwie kolumny.

2. Porozmawiaj z dziećmi o stworzonej tabelce i zachęć je do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

3. Niech każdy z malców umieści swoją kartę z imieniem w odpowiedniej

kolumnie w segregatorze. |

4. Niech dzieci policzą wszystkie karty w obu kolumnach i omówią wyniki. j

Policz swoje zęby

MATEMATYKA

Materiały:
biała ścieralna tablica
flamaster do pisania po tablicy

Co należy zrobić:

1. Poproś dzieci, aby umyły ręce.

2. Pokaż malcom, jak policzyć swoje zęby.

3. Na tablicy narysuj tabelę, w której zapisz liczbę zębów każdego z malców.

4. Zadaj dzieciom następujące pytania:

Dlaczego mamy różną liczbę zębów?

Jaka liczba zębów jest najpopularniejsza wśród dzieci?

Jaka liczba zębów występuje najrzadziej?