Diagramy geometryczne kwadratów magicznych

Diagramy geometryczne kwadratów magicznych

Budowę każdego kwadratu magicznego zobrazować można za pomocą diagramów przedstawiających kolejne rozmieszczenie liczb po polach, przy czym niejednokrotnie wiążą się te linie w bardzo interesujące figury. Na rysunkach podajemy diagramy kwadratu 4X4, dwóch różnymi metodami zestawionych kwadratów 5 X 5 i niepospolicie symetryczny diagram kwadratu 8X8. Budowę ostatniego kwadratu warto rozpatrzyć szczegółowo, podstawiwszy liczby od 1 do 64 w dowolnym kierunku od punktów wyjścia na prawo lub na lewo.