Dzień dobry

Dzień dobry

GESTY, PIOSENKI I WIERSZYKI

Materiały: brak Co należy zrobić:

1.    Kiedy dzieci przychodzą do przedszkola, śpiewajcie następujące rymowane wersy:

Opiekun: Dzień dobry, dzień dobry, jak się dziś czujecie?

Dzieci: Świetnie, świetnie, najlepiej na świecie!

2.    Witaj dzieci na różne sposoby, na przykład śpiewając powyższe wersy w różnych językach, zastępując słowa znakami języka migowego bądź używając gestów takich jak uścisk dłoni czy machanie ręką.

 

Krzyk i szept

GESTY, PIOSENKI I WIERSZYKI

Materiały: brak

Co należy zrobić:

1.    Ta piosenka pomaga dzieciom nauczyć się nawzajem swoich imion.

2.    Zaśpiewaj następujące wersy na wybraną melodię, w odpowiednich momentach wykonując niezbędne gesty.

Opiekun: Krzyczymy.

Dzieci krzyczą: 7, 2, 3!

Opiekun: Szepczemy! Dzieci szepczą: 7, 2, 3.

Krzyczymy i szepczemy,

Każdy o tym wie,

Krzyczymy i szepczemy,

Lubią cię.

Opiekun: Krzyczymy. Dzieci krzyczą: Lubią cię! Opiekun: Szepczemy. Dzieci szepczą: Lubią cię.

Krzyczymy i szepczemy, Jak się bawimy.

Krzyczymy i szepczemy,

Opiekun: Wykrzyknij swoje imię!

(pokazuje jedno z dzieci, a ono wykrzykuje swoje imię)

Opiekun: A teraz szeptem.

Dziecko szepcze swoje imię.

Dziecko szepcze swoje imię.

3.    Powtarzaj ostatni wers, dopóki wszystkie dzieci nie wykrzyczą i nie wyszepczą swoich imion.