Stojące jesienne drzewko dekoracyjne

Stojące jesienne drzewko dekoracyjne
Materiały:
krepina
niewielka gałąź z małymi gałązkami (po jednej dla każdego z dzieci)
pojemniki po jogurtach (czyste i puste)
biały klej
nożyczki
zielona farba tempera
pędzel

Co należy zrobić:

1.    Każdemu dziecku znajdź gałązkę o grubości około 0,6 cm i długości 30 cm.

2.    Poproś dzieci, aby podarły krepinę na małe różnokolorowe kawałki, których użyją jako jesiennych liści.

3.    Poustawiaj pojemniki po jogurtach denkiem do góry i wykonaj na środku każdego denka nacięcia w kształcie litery „X”. Rozdaj dzieciom po jednym pojemniku. Jeśli to konieczne, ustabilizuj pojemniki za pomocą plasteliny.

4.    Zmieszaj klej z zieloną farbą. Niech dzieci pomalują swoje pojemniki. Poczekajcie, aż farba wyschnie.

5.    Przytnij każdą z gałązek, nadając jej kształt drzewa.

6. Pomóż dzieciom powtykać gałązki w nacięcia na denkach pojemników, tak aby samodzielnie stały.

7. Niech malcy ponakładają na całej powierzchni gałązek kropki kleju, a następnie przymocują do nich kawałki krepiny, tworząc liście.

Co jeszcze można zrobić:

Matematyka: Pokaż dzieciom liście różnych drzew (klonu, dębu, wiązu, śliwy itp.). Zachęć malców do dopasowywania liści według kształtu.

Więcej matematyki: Wytnij z filcu i iście o różnych kształtach. Używaj ich podczas wykonywania prostych zadań wymagających dodawania i odejmowania.