Liczby rzeczywiste

Liczbami rzeczywistymi nazywamy wszystkie liczby wymierne oraz wszystkie liczby niewymierne.

Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy literą R.

Oś liczbowa składa się z nieskończenie wielu punktów. Gdy zaznaczymy punkt 0 i 1, wówczas każdy punkt na osi liczbowej wyznacza liczbę rzeczywistą.

Wartością bezwzględną liczby nazywa się odległość na osi liczbowej punktu odpowiadającego tej liczbie od punktu 0.

Wartość bezwzględną liczby a oznaczamy ΙaΙ.

Liczba ΙaΙ jest odległością na osi liczbowej liczby a od zera.

Gdy a ≥ 0, wówczas ΙaΙ = a, natomiast gdy a < 0, wówczas liczba – a jest dodatnia i ΙaΙ = – a.

Na przykład    |4| = 4,    |—0,1| = 0,1.

liczby rzeczywiste