Liczby wymierne – zadania i odpowiedzi – 4

Liczby wymierne – zadania

liczby wymierne 6

Liczby wymierne – odpowiedzi

wymierne odpowiedzi 2

.