Liczby wymierne – zadania i odpowiedzi – 6

Liczby wymierne – zadania

Liczby wymierne – zadania5

Liczby wymierne – odpowiedzi

 

Liczby wymierne – odpowiedzi6

.