Miara stopniowa i miara łukowa kąta

Kąt pełny ma 360 stopni, a kąt półpełny 180 stopni. Gdy kąt półpełny podzieli się na 180 jednakowych kątów, wówczas otrzymamy kąt, który jest jednostką miary stopniowej i nazywa się stopniem.

Jednostką miary łukowej kąta jest radian.

Jeden radian jest kątem wyznaczonym przez łuk o długości takiej samej jak długość promienia.

Miara stopniowa i miara łukowa kąta