Pola wielokątów

Pole S trójkąta o długości podstawy a i długości wysokości h opuszczonej na tę podstawę jest równe

S = ½ · a· h

 

Pole S równoległoboku o długości jednego boku a i długości wysokości h opuszczonej na ten bok jest równe

S = a · h

 

Rombem nazywamy równoległobok, którego wszystkie boki są równe.

Pole S trapezu o długości podstaw a i b oraz długości wysokości h jest równe

S = ½ (a + b) · h